Refinansiering med betalingsanmerkning

Hvis du sliter med betalingsanmerkninger, kan du bli kvitt disse om du betaler ned de utestående kravene. Refinansiering med betalingsanmerkning kan da være aktuelt. Men hva innebærer det egentlig?

Ønsker du å sende en søknad?

Ved å trykke på knappen nedenfor vil du bli videresendt direkte til lånesøknaden.

Effektiv rente 5,95% 2mill o/25 år Kostnad 1 792 016  Tot 3 792 016

Når får man betalingsanmerkning?

Nordmenn har til sammen rundt 60 milliarder kroner i ubetalte krav, noe som betyr at svært mange sliter med betalingsanmerkninger. Når får man betalingsanmerkning, og hvordan blir man egentlig kvitt dem?

Vi forklarer deg her når man får betalingsanmerkning i inkassoprosessen, og forklarer i tillegg hvilke spesifikke situasjoner som kan gi betalingsanmerkning. Finn også ut hvordan du blir kvitt anmerkningene når du først har fått dem.

Når i inkassoprosessen får man betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er ikke noe du vil få over natten, men heller noe som tyder på at du har unnlatt å betale et krav over lengre tid. Noen ganger betaler en ikke regninger fordi man er uenig i kravet, mens andre ganger greier man kanskje ikke å betale det selv om man vil.

Vi skal her se nærmere på hvordan inkassoprosessen er, og når i denne prosessen man risikerer å få en betalingsanmerkning.

Faktura mottas

Etter å ha kjøpt en vare eller tjeneste, vil du ofte motta en faktura – dersom du ikke betalte direkte idet du utførte kjøpet. Denne regningen fastslår hvor mye penger du skylder, og informerer deg også om betalingsfrist (forfallsdato).

Om du betaler beløpet som står oppført på fakturaen innen forfall, forhindrer du at kravet kan utvikles til en inkassosak. 

Purringer

Dersom du ikke skulle betale hele kravet innen forfallsdato, vil du ofte motta en såkalt purring eller betalingspåminnelse etter ca. to uker. Denne skal ha en betalingsfrist på minst 14 dager.

Det vil ofte være lagt på et purregebyr, noe som betyr at det totale kravet er litt høyere enn hva det opprinnelig var. Husk at ikke alle bedrifter sender ut purring før et eventuelt inkassovarsel.

Inkassovarsel

Om heller ikke eventuell purring betales innen forfall, kan du forvente å motta et inkassovarsel med to ukers forfall. Dette sendes typisk ut to uker etter at du mottok purringen, eventuelt to uker etter at opprinnelig regning skulle ha blitt betalt.

Dersom du mottar et inkassovarsel, vil det ofte bli lagt til et forsinkelsesgebyr og inkassosalær. Dette medfører at det totale kravet vokser.

Betalingsoppfordring

Hvis du ikke betalte inkassovarselet innen fristen, vil saken utvikle seg til en inkassosak. Du skal da motta en betalingsoppfordring, og denne vil ha en betalingsfrist på to uker.

I en betalingsoppfordring finner du betalingsinformasjon, men også opplysninger om hvordan du eventuelt kan klage på kravet om du er uenig i det. 

Rettslige skritt med innkreving 

Dersom du heller ikke betaler betalingsoppfordringen, vil rettslige skritt igangsettes. Kravet går da videre til retten, der det besluttes om forliksrådet skal mekle mellom partene, eller om kravet skal gå direkte til namsmyndighetene.

Det legges på ytterlige saksbehandlingsgebyrer, noe som gjør at kravet vokser ytterligere. Går saken til namsmyndighetene, vil namsmannen ha utleggsforretning for å avgjøre hvilke tiltak som skal iverksettes for å innkreve pengene du skylder.

Betalingsanmerkning blir registrert

Når det har gått 30 dager siden rettslige skritt ble innført, vil du motta en betalingsanmerkning om du enda ikke har betalt kravet. 

Du har med andre ord mange muligheter til å betale kravet og unngå betalingsanmerkning, før anmerkningen blir et faktum.

Hvor lang tid går det fra første faktura til man får betalingsanmerkning? 

Antall dager fra første regning er mottatt til betalingsanmerkning blir registrert kan variere, noe som skyldes at ulike selskaper gjerne har ulike rutiner rundt fakturering. Noen sender ut flere purringer, mens andre sender ikke ut purringer i det hele tatt.

Når får man i snitt betalingsanmerkning etter at fakturaen først ble sendt ut? Tatt i betraktning at det vanligvis tar 14 dager fra et krav ikke er betalt før du får purring eller inkassovarsel, er det som regel snakk om mange uker. I snitt tar det rundt 100 dager.

I disse situasjonene får man betalingsanmerkning

Hvis du har en ubetalt regning som har gått til inkasso og rettslige skritt, vil du altså kunne få en betalingsanmerkning. Men i hvilke situasjoner får man betalingsanmerkning, rent spesifikt?

Når namsmannen mottar inkassokravet, vil det kunne iverksettes en rekke ulike tiltak for å inndrive pengene du skylder. Her er en oversikt.

Utleggstrekk

Utleggstrekk kalles også for lønnstrekk eller trygdetrekk, og innebærer at et visst beløp trekkes fra inntektene dine hver måned. Trekket utføres av arbeidsgiveren din (eller NAV) før pengene betales ut, og du vil derfor ikke ha mulighet for å la være å betale.

Det å ha lønnstrekk kan være en stor belastning, og du må ofte belage deg på å leve ganske trangt økonomisk sett i en periode. Du får utbetalt nok til å dekke nødvendige utgifter som bokostnader (innenfor rimelighetens grenser), barnehage, mat og lignende.

Hvis du skulle oppleve å få uforutsette kostnader, må du eventuelt kontakte namsmannen for å gjøre eventuelle justeringer i trekket. Når det besluttes at du skal ha utleggstrekk, vil dette medføre at du får en betalingsanmerkning.

Utleggspant

Et annet tiltak namsmannen kan iverksette, er utleggspant. Med utleggspant vil namsmyndighetene ta pant i formuesgoder som eiendom, konti eller lignende. Er det tatt pant i eiendom for eksempel, kan denne tvangsselges for å inndrive pengene.

Tvangssalg kan nok oppleves som minst like utfordrende som utleggstrekk, for den som rammes. Det å vite at boligen en bor i kan bli tvangssolgt, kan være veldig belastende. Husk likevel på at du kan stanse tvangssalg ved å betale kravet.

I likhet med utleggstrekk, vil du få en betalingsanmerkning når det bestemmes at det skal iverksettes utleggspant.

Gjeldsordning

Namsmannen kan også bestemme at du skal ha en tvungen gjeldsordning. En gjeldsordningsperiode kan vare i inntil fem år. I likhet med lønnstrekk, vil du også ved gjeldsordning få tilsidesatt et visst beløp du skal klare deg med til livets opphold.

Om det bestemmes at du skal ha en gjeldsordning, vil dette medføre en betalingsanmerkning. Du vil for øvrig også få en betalingsanmerkning dersom det er snakk om en frivillig gjeldsordning.

Dom fra forliksrådet

Dersom du ikke har betalt en regning på grunn av et tvist, er det ikke uvanlig at saken går videre til forliksrådet. Der vil retten avgjøre hvorvidt fakturaen skal betales eller ikke, og hvem av partene i saken som har «rett».

Du kan få en dom fra forliksrådet som sier at du skal betale det utestående kravet. Du vil da få en betalingsanmerkning også.

Slik blir du kvitt betalingsanmerkningen

Hvis du har fått en betalingsanmerkning, vil du kunne bli kvitt anmerkningen på to forskjellige måter. Den ene løsningen er at du betaler det utestående pengekravet inkludert salærer og eventuelle renter. Da vil anmerkningen stort sett slettes med en gang.

Den andre løsningen er at du venter til betalingsanmerkningen blir slettet av seg selv, noe som vil ta fire år. Venter du i fire år vil anmerkningen forsvinne, men husk at den du skylder penger kan igangsette enda en inkassoprosess for å drive inn kravet.

Omstartslån hjelper mange med å bli kvitt betalingsanmerkninger

Hovedproblemet for mange som har fått betalingsanmerkning, er at de ikke har penger til å dekke det utestående kravet. Da kan det ofte være nyttig å få hjelp av banken. Det finnes en håndfull banker i Norge som kan tilby gunstige lån til personer med betalingsanmerkninger.

Når man får betalingsanmerkning bør man derfor kontakte en av disse spesialbankene, og sjekke opp i mulighetene for å få et såkalt omstartslån. Et omstartslån er et lån til refinansiering for låntakere med betalingsanmerkninger.

Lånet brukes gjerne på å betale ned dyr gjeld og samle smålån. Igjen sitter du med et mer gunstig lån som er enklere å betjene. For å få et lån som dette må du kunne stille med sikkerhet i eiendom. Det kan eventuelt være snakk om en kausjonists eiendom.

Kan man få lån uten sikkerhet?

Når man får betalingsanmerkning mister man som regel også muligheten for å ta opp lån hos banken. Unntaket her er omstartslån og tilsvarende lån med sikkerhet i eiendom. Lån uten sikkerhet, som forbrukslån eller kredittlån, er stort sett helt utelukket.

Det du eventuelt kan vurdere, er å ta opp et privatlån gjennom familie eller bekjente. Da kan du potensielt få et pengelån uten å måtte stille med pant i eiendom. Husk imidlertid på å lage en lånekontrakt, slik at utlåner får en skriftlig garanti for at pengene betales tilbake.

Dersom du skulle få et lån, kan du betale kravene du har utestående og dermed bli kvitt betalingsanmerkningene dine.

Oppsummering: Når får du betalingsanmerkning?

Mange i Norge sliter med betalingsanmerkninger, noe man kan få etter å ikke ha betalt et krav. En ubetalt regning kan utvikle seg til en betalingsanmerkning på sikt, dersom hverken purringer, inkassovarsel eller betalingsoppfordring betales.

Det er først når det iverksettes rettslige skritt at man får en betalingsanmerkning. Du kan få en dom i forliksrådet, eller pålegges lønnstrekk, gjeldsordning eller utleggspant av namsmannen. Alle disse tiltakene vil gi betalingsanmerkning.

Fra du først får en faktura til betalingsanmerkning registreres, tar det som regel mange uker. Du har derfor flere muligheter til å unngå anmerkning. Om du først får betalingsanmerkning, kan du kvitte deg med denne ved å betale kravet eller ved å ta tiden til hjelp.

Har du noen spørsmål om betalingsanmerkninger og veien videre? Da kan du gjerne ta kontakt med oss for flere gode råd.

Må jeg ha sikkerhet i bolig for å refinansiere inkasso?

Ja. Bankene krever sikkerhet i bolig for å kunne gi et lån til noen med inkasso.

Kan jeg få lån med inkasso uten å eie bolig selv?

Ja, men for å kunne få lån med inkasso uten å eie bolig så må du kunne stille med kausjonist som eier bolig.